Frizisto logo
Welkom!
Wij zijn open in onze vernieuwde zaak.
Intussen werkt men hard aan een nieuwe website.
Bedankt voor uw geduld.
Afspraak? Tel. 03 226 00 51.
Frizisto bvba
Frankrijklei 134, 2000 Antwerpen